top of page

ŚWIATOWY SZCZYT W SPRAWIE WPŁYWU SPOŁECZNEGO 2024.Miałem zaszczyt uczestniczyć w Globalnym Szczycie ds. Wpływu Społecznego 2024. To wydarzenie, współorganizowane przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu i Points of Light Global, stanowi istotną platformę dla liderów z różnych sektorów, dążących do pozytywnych zmian społecznych.


Przewodniczący rady dyrektorów Points of Light,
Neil Bush

Globalny Szczyt ds. Wpływu Społecznego 2024 przynosi ze sobą nie tylko możliwość wymiany doświadczeń, ale także inspirujące dyskusje nad wspólnymi wyzwaniami, przed którymi stoi współczesny świat. Temat "Jeden świat, jedna odpowiedź" doskonale oddaje ducha tego spotkania, podkreślając potrzebę jedności i współpracy w reagowaniu na klęski żywiołowe oraz kryzysy społeczne.


Podczas Szczytu, omawiane są nie tylko strategie reagowania na klęski, lecz także budowanie odporności społecznej oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Jest to niezwykle istotne, zwłaszcza w kontekście coraz częstszych i bardziej intensywnych katastrof, z którymi muszą się zmierzyć społeczności na całym świecie.


Jako uczestnicy Szczytu, mamy okazję nie tylko podzielić się naszymi osiągnięciami, ale także zdobyć nowe perspektywy i pomysły na działania w naszych społecznościach. Współpraca między sektorem publicznym, prywatnym a społeczeństwem obywatelskim staje się coraz bardziej kluczowa w tworzeniu trwałych rozwiązań na rzecz społeczności lokalnych.


Prezes zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Globalny Szczyt ds. Wpływu Społecznego 2024 jest nie tylko miejscem dyskusji, lecz także inspiracją do działania. Jednoczymy siły, by walczyć ze współczesnymi wyzwaniami i budować lepszą przyszłość dla naszych społeczności. Tylko poprzez wspólną pracę i zaangażowanie możemy osiągnąć pozytywne zmiany, których świat tak bardzo potrzebuje.


 
Współpraca między sektorem publicznym, społecznym i prywatnym jest kluczowa w integrowaniu społeczności uchodźców oraz w łagodzeniu politycznej retoryki wokół migracji. To wspólne działanie nie tylko pomaga rozwiązywać praktyczne wyzwania związane z przyjmowaniem uchodźców, ale także podkreśla znaczenie empatii, współczucia i otwartości w obliczu kryzysów humanitarnych.
Komentując ten temat, warto zauważyć, że budowanie mostów między różnymi grupami społecznymi oraz promowanie dialogu i zrozumienia są kluczowe dla tworzenia bardziej zintegrowanych i wspierających społeczności. Jednocześnie, współpraca między sektorem społecznym a instytucjami publicznymi i biznesowymi może przynieść realne korzyści w zakresie integracji i wsparcia dla uchodźców, jak również wzmocnić nasze wspólne poczucie przynależności do globalnej wspólnoty ludzkiej.
 

Tradycyjnie wolontariusze pełniły kluczową rolę w mobilizowaniu zaangażowania obywatelskiego i wspieraniu społeczności poprzez różnorodne działania wolontariackie. Jednak w obliczu rosnącej liczby klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka, wiele z tych centrów musi dostosować swoje podejście i stać się liderami w zakresie reagowania na katastrofy oraz zwiększania odporności społeczności.


Społeczności na całym świecie coraz częściej stykają się z ekstremalnymi zdarzeniami, które wymagają szybkiej i skutecznej reakcji. Centra wolontariatu, będąc blisko społeczności lokalnych, są naturalnie w idealnej pozycji, aby pełnić kluczową rolę w koordynowaniu działań reagowania na katastrofy oraz budowaniu odporności społeczności.


Liderzy zaangażowania obywatelskiego zdają sobie sprawę, że muszą poszerzyć swoje kompetencje i przygotowanie, aby skutecznie reagować na nowe wyzwania. Działania te obejmują nie tylko organizację działań ratunkowych i pomocy humanitarnej w czasie kryzysu, ale także budowanie zdolności społeczności do radzenia sobie z przyszłymi trudnościami.


Dlatego też coraz więcej wolontariatu angażuje się w szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, planowania działań ratunkowych oraz budowania odporności społeczności. Stają się one miejscami, gdzie ludzie uczą się, jak skutecznie reagować w sytuacjach kryzysowych, jak mobilizować społeczność do działania oraz jak budować długoterminowe mechanizmy wsparcia.


Budowanie Odporności Społeczności: Klucz do Radzenia Sobie z Wyzwaniami


Budowanie odporności społeczności staje się coraz bardziej istotnym elementem w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń. Odporność społeczności oznacza zdolność społeczności do przystosowania się, przetrwania i rozwijania się pomimo występujących trudności.


Istnieje wiele czynników wpływających na odporność społeczności, w tym silne więzi społeczne, zaangażowanie obywatelskie, zdolność do adaptacji oraz dostęp do zasobów i wsparcia. Budowanie odporności społeczności wymaga współpracy między różnymi sektorami społeczeństwa, w tym rządem, organizacjami pozarządowymi, biznesem i społecznością lokalną.


Budowanie odporności społeczności to proces ciągły, który wymaga zaangażowania i współpracy różnych aktorów społecznych. Jednak efektywna odporność społeczności może przynieść wiele korzyści, zarówno w czasie kryzysu, jak i w codziennym życiu, poprawiając jakość życia i dobrostan społeczności jako całości.


Bądźmy razem w tej misji. Just Do It!


Ivan-Oleksandr Yakymiv
Wiceprezes zarządu stowarzyszenia Centrum Wsparcia "Just Do It"
Krajowy Specjalista ds. Wolontariatu ONZ.

60 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page