top of page

Законопроект про внесення змін до Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.


 
Цілі проекту та інформація про причини та необхідність рішень, запланованих у проекті:

У зв’язку з продовженням до 4 березня 2025 року Радою Європейського Союзу Імплементаційним рішенням 2023/2409 від 19 жовтня 2023 року тимчасового захисту, запровадженого Імплементаційним рішенням Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року про встановлення існування масовий приплив переміщених осіб з України в розумінні ст. 5 Директиви 2001/55/ЄС та внаслідок запровадження тимчасового захисту запропонована зміна до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни передбачає продовження терміну дії конкретних правових рішень, передбачених цим Законом, до 30 червня 2024 року. Наступним кроком ініціатор проекту планує розпочати роботу над суттєвими змінами та продовженням терміну дії Закону відповідно до вищезазначених . рішення Ради Європейського Союзу. Ці роботи будуть розпочаті негайно після широких консультацій з органами місцевого самоврядування, державними установами, неурядовими організаціями та іншими зацікавленими суб’єктами.

 
Суть рішень, запланованих у проекті, включаючи запропоновані заходи реалізації:

Проект містить положення про продовження терміну дії положень Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (Закон. вісник за 2023 р., ст. 103 із змінами) до 30 червня 2024 року. Робота над внесенням змін до Закону та продовженням терміну його дії до 4 березня 2025 року, згідно з рішенням Ради Європейського Союзу, буде розпочато невідкладно та виконуватиметься одночасно через багаторазове спіральний аспект розглянутого Закону та необхідність проведення широких консультацій з органами місцевого самоврядування, державними установами, неурядовими організаціями та іншими зацікавленими суб’єктами. Зокрема, проектом передбачено продовження до 30 червня 2024 року:


1. Терміну перебування на території Республіки Польща громадян України, які прибули на цю територію у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території Республіки Польща. територія України вважається законним (зміни до ст. 2 частини 1 і 2),


2. Період, протягом якого комунальна влада може уповноважити, письмово зафіксовану в паперовій або електронній формі, працівників публічної адміністрації або організаційних підрозділів даної громади. , за бажанням своїх роботодавців, для виконання діяльності, що випливає зі ст. 4 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни та ст. 10 розділ 1 п. 10 Закону від 24 вересня 2010 р. «Про облік населення»,


3. Строк, протягом якого дозволяється тимчасове користування закінченим будівництвом будинком для колективного житла громадян України, зазначений у ст. 1 розділ 1 Закону (поправка до статті 12a(1)),


4. Термін дії національної візи громадянина України та дозволу на тимчасове проживання, наданого громадянину України, кінцевий термін виїзду громадянина України з території Республіки Польща та кінцевий термін добровільного повернення громадянина України, термін дії карт побуту, польських документів, що посвідчують особу іноземця, та документів «дозволу на толерантне перебування», виданих громадянам України, період, протягом якого громадянин України може перебувати на території Республіки Польща на підставі: шенгенська віза, видана органом влади Польщі, віза, видана іншою країною Шенгенської зони, документ, про який йдеться у ст. 1 розділ 2 лист a Регламенту Ради (ЄС) № 1030/2002 від 13 червня 2002 року про встановлення єдиного формату дозволів на проживання для громадян третіх країн (ОВ ЄС L 157 від 15.06.2002, с. 1, зі змінами) - Журнал пристрій Польське спеціальне видання ЄС, розділ 19, том 6, сторінка 3, зі змінами. зі змінами), виданий компетентним органом іншої країни Шенгенської угоди, або інший дозвіл на проживання, виданий органом цієї країни, що дозволяє подорожувати територією інших країн у цій зоні та в умовах безвізового режиму, вважається законним, період незастосування ст. 142 розділ 1 пункту 3 Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців у провадженні щодо надання дозволу на тимчасове проживання з метою здійснення підприємницької діяльності (зміни до статті 42).


5. строк, протягом якого дозвіл на тимчасове проживання надається громадянину України строком на 1 рік з дати винесення рішення, якщо він не відповідає вимогам для надання посвідки на тимчасове проживання через заявлену мету перебування або обставини, які є підставою для звернення за цим дозволом, не відповідають. виправдовує своє перебування на території Республіки Польща більше ніж 3 місяці, або громадянин України має обставини, що обґрунтовують відмову у наданні йому посвідки на тимчасове проживання, крім тих, що зазначені у ст. 100 абзац 1 пункти 2-5 або ст. 165 розділ 1 Закону від 12 грудня 2013 р. про іноземців (поправка до статті 42a(1)),


6. період, протягом якого ви не можете порушувати справи у випадках, зазначених у ст. 302 розділ 1 пункти 1-8 та 10-16 Закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, провадження у справі про повернення іноземця проти громадянина України, а розпочате провадження у цій справі має бути закрито, якщо це виправдано важливим інтересом цього громадянина (зміни до ст. 42б),


7. термін, протягом якого закінчуються терміни для вирішення питань щодо надання іноземцю:

a) дозволу на тимчасове проживання,

b) дозволу на постійне проживання,

c) дозволу на проживання довготермінового резидента Європейського Союзу;


зміни до: а) дозволів на тимчасове проживання та роботу, б) дозволів на тимчасове проживання з метою виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації; вилучення в іноземця: a) дозволу на тимчасове проживання, b) дозволу на постійне проживання, c) дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу - у провадженні, яке веде воєвода, провадження, яке веде воєвода, не розпочинається, а розпочате провадження зупиняється на цей період (зміна до статті 100d).


Крім того, проектом передбачено продовження до 28 місяців (з 24 лютого 2022 року):


1. періоду, протягом якого громадянин України, який здобув кваліфікацію лікаря чи стоматолога за межами території держав-членів Європейського Союзу, може отримати дозвіл на заняття професією лікаря або згоду на заняття професією лікаря-стоматолога та надати умовне право на заняття цими професіями (зміни до статті 61),


2. строк, протягом якого громадянин України, який отримав кваліфікацію медичній сестрі або акушерці за межами території держав-членів Європейського Союзу може бути надана згода на практику медичної сестри або акушерки та надання умовного права на практику цих професій (зміна до статті 64),


3. період, протягом якого міністр, відповідальний за охорону здоров'я, може присвоїти номер, що відповідає номеру права займатися професійною діяльністю, на вимогу лікаря або стоматолога, який отримав сертифікат, зазначений у ст. 9 розділ 7 Закону від 5 грудня 1996 р. «Про професії лікаря і стоматолога» та заявив про намір надавати медичні послуги громадянам України (зміни до ст. 63).


Пропонувалося, що запропоновані зміни набудуть чинності наступного дня після оголошення. Зазначений строк не порушує принципів демократичної правової держави та є необхідним у зв’язку з гострою необхідністю набрання чинності запропонованими постановами.


Орган, відповідальний за розробку проекту:
Міністерство внутрішніх справ та адміністрації
Відповідальна особа за розробку проекту:
Орган, відповідальний за подання проекту ПМ:
Міністерство внутрішніх справ та адміністрації
Запланована дата прийняття проекту Радою Міністрів:
1 квартал 2024 року

257 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page