top of page

Prawo człowieka do prywatności w dobie kapitalizmu.

 

Wczoraj, podczas obchodów 75. rocznicy Deklaracji Praw Człowieka, miałem okazję poruszyć palącą współczesną kwestię: zapewnienie uznania i ochrony praw cyfrowych jako podstawowych praw człowieka. W epoce coraz bardziej zdominowanej przez interakcje cyfrowe konieczne jest, aby nasze prawa w sferze cyfrowej były objęte takim samym poziomem ochrony i poszanowania, jak w świecie fizycznym.


Prywatność to nie tylko przywilej, ale podstawowe, fundamentalne prawo człowieka, które jest coraz bardziej zagrożone w epoce kapitalistycznej inwigilacji. Jak dobitnie zauważyła Shoshana Zuboff w 2018 r., nasze cyfrowe ślady – kliknięcia, wyszukiwania, polubienia – są nieustannie monitorowane i monetyzowane w gospodarce cyfrowej. Nasze zachowania online, odzwierciedlenie naszego życia w cyberprzestrzeni, są wykorzystywane do gromadzenia danych, zamieniając naszą wolność w marżę zysku. To wkroczenie doprowadziło nas do punktu, w którym erozja praw do podejmowania decyzji następuje niezauważona, a inwazyjny charakter tych praktyk zostaje znormalizowany.

 

Niezbędna jest zmiana perspektywy. Musimy przyjąć podejście oparte na prawach człowieka, które postrzega każdą osobę w cyfrowym świecie jako godną jednostkę moralną zasługującą na szacunek. Bez tej zmiany nasza rosnąca łączność paradoksalnie splata wzmacnianie pozycji z ograniczaniem wolności osobistych.


Zaangażowanie Fundacji OISTE na rzecz prywatności cyfrowej i praw człowieka. W odpowiedzi na te wyzwania Fundacja OISTE, opierając się na różnych uchwałach Zgromadzenia Ogólnego ONZ i Rady Praw Człowieka, powołała panel, który ma zająć się kluczowymi kwestiami związanymi z prywatnością cyfrową i prawami człowieka.


Nasze obszary zainteresowania obejmują:
  1. Identyfikacja i wyjaśnianie zasad, standardów i najlepszych praktyk w zakresie promowania i ochrony prywatności cyfrowej.

  2. Wzmocnienie zasad niearbitralności, zgodności z prawem, konieczności i proporcjonalności w państwowym nadzorze komunikacyjnym.

  3. Zapewnienie zgodności profilowania, zautomatyzowanego podejmowania decyzji i technologii uczenia maszynowego z zabezpieczeniami praw człowieka.

  4. Wprowadzenie perspektywy płci do praw do prywatności, wraz ze skutecznym nadzorem krajowym i środkami zaradczymi w przypadku naruszeń.

  5. Zajmowanie się kwestiami zarządzania danymi osobowymi, w szczególności dotyczącymi świadomej zgody na ponowne wykorzystanie i sprzedaż danych.

  6. Badanie wpływu sztucznej inteligencji na prawa człowieka, ze szczególnym naciskiem na zapobieganie dyskryminacji i stronniczości.

 

Od czasu ogłoszenia Międzynarodowych zasad stosowania praw człowieka w nadzorze komunikacyjnym podczas 24. sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie w 2013 r. Fundacja OISTE gorąco ich wspiera. Pozostajemy wierni tym zasadom, nieustannie dążąc do tego, aby świat cyfrowy stał się bezpieczną, godziwą i pełną szacunku przestrzeń.


Wszystko. www.OISTE.ORG

 
Creus Moreira Carlos
Założyciel, prezes i dyrektor generalny WISeKey.
Był ekspertem ONZ ds. cyberbezpieczeństwa i modeli zaufania. Przez 17 lat pełnił funkcję eksperta ONZ dla wielu wiodących organizacji Systemu Narodów Zjednoczonych, w tym MOP, ONZ, UNCTAD, ITC/WTO, Banku Światowego, UNDP, ESCAP
Jest zaangażowany w wiele działań non-profit i filantropijnych jako założyciel i SG Międzynarodowej Organizacji Bezpiecznych Transakcji Elektronicznych IOSET OISTE.org.
Członek założyciel „Comité de Pilotage Project E-Voting” rządu Genewy.
Członek UN Global Compact, członek Rady Globalnej Agendy WEF. Członek założyciel WEF Global Growth Companies 2007.
Nowy mistrz WEF 2007–2016, wiceprzewodniczący Rady Agendy WEF ds. nielegalnego handlu 12/15, członek europejskiej komisji selekcyjnej dla firm wzrostu WEF w wieku 14–16 lat. Założyciel Genewskiego Forum Bezpieczeństwa.
Członek Globalnej Rady Agendy WEF ds. przyszłości oprogramowania i usług IT na lata 2014-16. Członek Forum Nowego Jorku.
Członek Rady Doradczej Blockchain Rządu Meksyku . Nominowany przez Bilan.CH do 300 najbardziej wpływowych osób w Szwajcarii
Laureat nagrody CGI. Członek New York Forum i Digital Shaper of DigitalSwitzerland.

42 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page