top of page

Nabór zgłoszeń do nagrody „Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dostrzegając trud pracy i zaangażowania pracowników instytucji oraz organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej ustanowił Nagrodę „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 12 lipca 2024 r.


Nagroda ma na celu uhonorowane, wyróżnienie oraz promocję instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a także osób fizycznych szczególnie silnie zaangażowanych w działalność pomocową na rzecz rodzin i osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej. Do Nagrody zgłaszać można wszelkie inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka w kategoriach:


  • indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,

  • zespołowej – przeznaczonej dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pomocową i wspierającą, realizujących innowacyjne działania.Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 12 lipca 2024 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 41 395 – 13 – 88 lub 41 395 – 17-18.

Więcej informacji na stronach poświęconych nagrodzie

19 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page