top of page

Unia Europejska da pieniądze na leczenie zębów. Sprawdź, czy załapiesz się na nowy program

Leczenie zębów w prywatnych gabinetach oraz związane z tym koszty to nie jedyne problemy pacjentów. Istnieje grupa osób, która z różnych powodów często w ogóle nie może skorzystać z pomocy stomatologów.


Obecnie Unia Europejska ma w planach zadbać o nasze zdrowie dzięki programowi “Dostępna Stomatologia”.


Polacy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 będą mogli skorzystać z leczenia zębów, a za projekt zapłaci Unia Europejska. W grę wchodzi poprawa dostępności do usług stomatologicznych, a skorzystać mają osoby z niepełnosprawnościami.


Niepełnosprawne osoby częściej nie leczą zębów?

Często nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że osobie niepełnosprawnej trudniej poddać się leczeniu zębów. W końcu w trakcie zabiegu należy usiąść na fotel, trzymać głowę nieruchomo, a przede wszystkim rozumieć komunikaty, które kieruje do nas specjalista. Pomocnym rozwiązaniem ma być nowy unijny projekt przełamujący różne bariery.


- Z badań przeprowadzonych w drugiej połowie 2018 r. na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich wśród pacjentów i pacjentek oraz lekarzy i lekarek dentystów wynika, że pacjenci i pacjentki napotykają problemy już na etapie rejestracji, a następnie w trakcie wizyt. Problemem okazuje się brak podmiotowego podejścia do pacjentów i pacjentek, brak elementarnej wiedzy w zakresie komunikacji, niedostosowanie sprzętu do potrzeb pacjentów i pacjentek ze szczególnymi potrzebami - brzmi fragment treści załącznika unijnego projektu “Dostępna Stomatologia”


W raporcie “Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami" opublikowanym w 2020 roku zawarto rekomendację dotyczącą wypracowania standardów dostępności, które poprawią sytuację osób niepełnosprawnych.


Z danych wynika, że zwłaszcza w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy z chorobami centralnego układu nerwowego oraz w przypadku niepełnosprawności sprzężonych pacjenci wymagają szczególnego podejścia. Dotyczy to zarówno diagnostyki jak i leczenia.


Co więcej, zarówno informacje krajowe, jak i zagraniczne wskazują, że to właśnie u osób niepełnosprawnych i chorych przewlekle o wiele częściej występują poważne problemy z uzębieniem. Dlatego w ramach projektu “Dostępna Stomatologia” będzie możliwość zlikwidowania barier architektonicznych oraz udoskonalenie umiejętności specjalistów i wyczulenie ich na potrzeby tego rodzaju pacjentów.


Unia Europejska daje pieniądze, a PFRON szuka chętnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ogłosił otwarty nabór na partnera realizacji projektu “Dostępna stomatologia”. Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych, które reprezentują środowiska osób z niepełnosprawnościami.Dzięki temu wspólnie będzie można ubiegać się o fundusze unijne przeznaczone na leczenie zębów niepełnosprawnych pacjentów. Organizacje pozarządowe, które zgłoszą chęć uczestnictwa, mają określone zadania, a mianowicie:


  • udział w opracowaniu wniosku o dofinansowanie,

  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku,

  • uczestnictwo w realizacji projektu,

  • rozliczenie projektu (również po okresie jego realizacji, do zakończenia ww. działań oraz w okresie trwałości).


Kto może dołączyć do projektu i zyskać niepełnosprawnych pacjentów?

PFRON we współpracy z partnerem ma szansę pomóc wielu pacjentom, którzy do tej pory ze względu na niepełnosprawność mieli problem z dostępnością do stomatologów. Jednak, aby projekt mógł zakończyć się powodzeniem, organizacja pozarządowa, czyli potencjalny partner PFRON-u musi spełnić następujące warunki:


  • posiadać status organizacji pozarządowej;

  • posiadać statut lub inny równoważny dokument poświadczający cele statutowe;

  • wykazać brak zaległości w płatnościach;

  • wykazać brak wymaganych zobowiązań wobec PFRON-u;

  • wykazać, że członkowie zarządu nie są skazani prawomocnym wyrokiem;

  • potencjalny partner nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).


Ponadto podmiot zobowiązany jest do współpracy z PFRON-em zarówno podczas przygotowania projektu, realizacji jak i jego rozliczania. Partner ma dysponować potencjałem organizacyjnym, technicznym, lokalowym oraz osobowym, zdolnym po zrealizowania zadań wynikających z projektu.


Do udziału w projekcie nie mogą zgłosić się podmioty składające wspólną ofertę, czyli tzw. konsorcja. PFRON zaznacza, że ramach ogłoszonego naboru wybrany zostanie tylko jeden partner w celu realizacji projektu i pozyskania środków na leczenie stomatologiczne pacjentów z niepełnosprawnościami.71 wyświetleń0 komentarzy

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page