top of page

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

„Narody Europy, tworząc między sobą coraz ściślejszy związek, są zdecydowane dzielić ze sobą pokojową przyszłość opartą na wspólnych wartościach”.

To początek preambuły Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Dziś, 1 maja, w 20. rocznicę wejścia Polski do UE, warto sięgnąć po Kartę. Przypomnieć sobie nie tylko początek, ale całość zasad w niej zawartych. Może w tym pomóc publikacja KPP UE, wydana w ramach projektu Splot Wartości.


Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej została ogłoszona w 2000 roku w Nicei, weszła w życie wraz z Traktatem Lizbońskim 1 grudnia 2009. Karta jest podzielona 54 artykuły zawarte w rozdziałach, takich jak: godność, wolności, równość, solidarność i wymiar sprawiedliwości.


W artykule „Wartości fundamentem Unii Europejskiej”, Anna Grudzińska tak pisała o Karcie: „Najbogatszym katalogiem wartości unijnych jest Karta praw podstawowych, jest to jednocześnie najważniejszy dokument z punktu widzenia obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. Oczywiście podstawową wartością KPP jest godność osoby ludzkiej i to właśnie z niej wyprowadzone są inne prawa człowieka. ”


W ramach projektu SPLOT Wartości przekonaliśmy się, że podstawowe prawa i wartości UE są ważne dla rodzimych organizacji pozarządowych. W dwóch naborach do funduszu grantowego organizacje złożyły, mimo wydawało się „trudnej” tematyki ponad 500 wniosków. Obecnie trwa jeszcze ocena wniosków złożonych w drugim naborze.


To co cieszy, to nie tylko duże zainteresowanie, ale ciekawe pokazanie właśnie wartości UE w działaniach. Po pierwszej edycji konkursu Adrian Skoczylas mówił tak: „Okazało się, że nie taka straszna ta Karta, a wiele organizacji kieruje się tymi zapisami, nawet o tym nie wiedząc. Udział w konkursie grantowym pozwolił im na bardziej świadome stosowanie Karty praw podstawowych”.


I właśnie po to, by Karta była obecna na stałe, na co dzień w działaniach NGO, by można było sięgać do jej zapisów nie tylko przy okazji pisania wniosku, przygotowaliśmy elektroniczną, złożoną w estetycznej formie publikację Karty. Zapraszamy do pobrania.


Warto sięgnąć po ten dokument także osobiście. Dowiedzieć się albo sobie potwierdzić, jakie prawa nam, obywatelkom i obywatelom UE przysługują. Jak choćby takie, że wraz z 26 innymi krajami Wspólnoty mamy prawo do wybrania naszych przedstawicielek i przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Już 9 czerwca będziemy mogli ponownie z niego skorzystać.


Projekt Wzmacniamy Europę SPLOTowymi Wartościami realizowany jest przez konsorcjum ośmiu organizacji pozarządowych, które posiadają bogate doświadczenie w obszarze oferowanego wsparcia. Wszyscy partnerzy projektu są członkami ogólnopolskiej sieci SPLOT. W skład konsorcjum wchodzą organizacje:


  • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – lider projektu;

  • Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych;

  • Stowarzyszenie Klon/Jawor;

  • Centrum OPUS;

  • Stowarzyszenie BORIS;

  • Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP;

  • Sieć SPLOT;

  • Centrum Inicjatyw Obywatelskich (CIO).


Źródło: informacja własna ngo.pl

32 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page