top of page

Czym jest darowizna dla stowarzyszenia, fundacji?

O darowiźnie dla stowarzyszenia, fundacji mówimy wtedy, kiedy dzielisz się tym, co posiadasz z organizacją pozarządową – na cele społeczne przekazujesz pieniądze z własnej kieszeni lub sprzęty przedmioty, które do ciebie należą. Darowizna to pieniądze darczyńcy i jej/jego decyzja, na jakie cele chce ją przekazać.


Darczyńca nie oczekuje niczego w zamian za darowiznę. To wyraz tego, że cele/działania organizacji są ważne dla darczyńcy oraz wyraz zaufania do organizacji.

Co ważne – jeśli darowizna spełni warunki opisane w przepisach prawa, darczyńca może skorzystać z odliczenia podatkowego (do 6% od rocznego dochodu darczyńcy – osoby fizyczne, do 10% w przypadku osoby prawnej). Może to być istotna motywacja do przekazywania darowizn. Ważne, by cele zapisane w statucie organizacji mieściły się sferach pożytku publicznego (w praktyce chodzi o szeroko rozumiane cele społeczne, np. edukacyjne, kulturalne, charytatywne itd. - więcej na ten temat >) lub są to cele religijne.


Pamiętaj, darowiznę można przekazać każdej fundacji, stowarzyszeniu, klubowi sportowemu. Organizacja nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).

Źródło NGO.pl

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page