top of page

Co sądzisz o obawach Elona Muska w związku z zagrożeniem Al?

Ostrzeżenie Elona Muska o potencjalnych zagrożeniach związanych z Al wywołało dyskusje na temat związanych z nim zagrożeń i potrzeby regulacji. Musk, głęboko zaangażowany w Al za pośrednictwem różnych firm, podkreślił poważne zagrożenie, jakie stanowi on oraz że posiada potencjał doprowadzenia cywilizacji do zniszczenia. Podkreślił znaczenie regulacji rządowych, zanim będzie za późno.


Obawy Muska odzwierciedlają szersze obawy o przyszłość Al i jego niesłabnący postęp. Im bardziej się rozwijamy, tym bardziej dystopijny strach przed maszynami zwracającymi się przeciwko ludziom zmienia się z fantazji w potencjalną rzeczywistość. Na przestrzeni dziejów widzimy, że ludzkie wynalazki, nawet pozornie pozytywne, miały negatywne konsekwencje.

 

Ponieważ natura ludzka jest egoistyczna i przedkładamy korzyści własne nad korzyść innych, wówczas nasze wynalazki, w tym Al, odzwierciedlają nasz egocentryzm. Chociaż różne wytwory człowieka mogą mieć pozytywne skutki, ponieważ jesteśmy skłonni do wyzysku, manipulacji i znęcania się nad sobą w celach związanych z własnym interesem, takimi jak zdobywanie bogactwa i władzy, widzimy, jak nasza technologia w podobny sposób podsyca te negatywne tendencje wobec siebie nawzajem.


Nasza wąska egoistyczna percepcja znacznie ogranicza nasze rozumienie rzeczywistości i dlatego jakakolwiek pozytywna transformacja nas samych wymaga połączenia z siłami zamieszkującymi naturę, poza naszymi umysłami i sercami, aby prawa natury kierowały naszym życiem.


Oprócz zagrożenia związanego z maszynami powodującymi fizyczne zniszczenia na świecie znane jest również zagrożenie bezrobociem technologicznym oraz pogląd, że znaczna część dzisiejszej siły roboczej zostanie bezrobotna w wyniku rozwoju Al.


Pisałem już i mówiłem obszernie na ten temat, że era po pracy może potencjalnie zapoczątkować nowy rodzaj pracy: traktować naukę wzbogacającą połączenia jako pracę, dzięki której zdobywamy stypendium pokrywające najważniejsze rzeczy w naszym życiu. Jednak to również wymaga zmiany paradygmatu w sposobie myślenia o pracy: praca nie definiuje już naszego życia, jak ma to obecnie miejsce w przypadku dużej części społeczeństwa, ale raczej przybiera bardziej niezbędną formę, a pozytywne relacje międzyludzkie stają się naszym głównym zaangażowaniem.


Niezależnie od zmian w technologii i pracy powinniśmy jednak szukać sposobów dostosowania naszych postaw do siebie nawzajem, aby wciąż na nowo wybierać ruch jednoczenia ponad naszymi popędami dzielącymi oraz rozwijać nasze systemy uczenia się i wpływu społecznego. W tym celu systemy uczenia się i wpływu społecznego. Im więcej będziemy robić, tym bardziej przekroczymy nasze wąskie egoistyczne ograniczenia i uruchomimy szerszy ruch w kierunku harmonijnego i pokojowego świata.

 
Michael Laitman
Doktor filozofii, profesor ontologii i teorii poznania, jest założycielem i dyrektorem Międzynarodowej Akademii Kabały, Bnei Baruch oraz Instytutu Badań Kabały imienia J. Aszlaga (ARI – Ashlag Research Institute)

26 wyświetleń0 komentarzy

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page