top of page

Szef UNICEF na Ukrainie: „Ukraińskie dzieci nie utraciły zdolności do marzeń”

Wywiad z szefem UNICEF
O wyznaczonej godzinie szef UNICEF na Ukrainie Munir Mammadzade żenie mógł połączyć się z planowanym wirtualnym spotkaniem, a pracownicy jego biura również byli offline: w Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Tak wygląda dziś codzienność Ukraińców i pracowników ONZ w tym kraju. Jak dzieci żyją w takich warunkach? Szefowa UNICEF na Ukrainie Nargis Shekinskaya z UN News Service odpowiedziała na to pytanie w trakcie wywiadu, który odbył się, choć z opóźnieniem.
 

Prawie dwie trzecie dzieci na Ukrainie w pewnym momencie wojny zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. To już jest duży stres dla dzieci.


W warunkach działań wojennych, zwłaszcza zimą, dzieci stają się jedną z najbardziej bezbronnych grup ludności. Ciągłe naloty pozbawiają je normalnego życia codziennego, w tym szkoły, kontaktów z przyjaciółmi i uczestniczenia w czynnościach społecznych i emocjonalnych niezbędnych do ich pełnego rozwoju.


W 2023 roku 73 proc. Ukraińców odnotowało poważny spadek dochodów, co odbija się także na dobrostanie dzieci. Krytycznymi czynnikami stają się sytuacja finansowa rodzin oraz zdolność rodziców do zapewnienia dzieciom zimowej odzieży i pożywienia.


Choć panuje opinia, że sytuacja poprawiła się w porównaniu z rokiem poprzednim, to czas trwania i systematyczny charakter konfliktu stwarzają wrażenie, że na poziomie indywidualnym sytuacja uległa nawet pogorszeniu w porównaniu z poprzednimi okresami.

 
Może ludzie po prostu przystosowali się do życia w takich warunkach?

Jestem na Ukrainie dopiero miesiąc i tydzień, ale już widziałem niesamowitą odporność ludzi w tej trudnej sytuacji. Miałem możliwość podróżowania zarówno do regionów, jak i do stref przyfrontowych, gdzie toczą się aktywne działania wojenne.


Na pierwszy rzut oka czasami trudno dostrzec zmiany gołym okiem, ale przypominając sobie niedawne wydarzenie, w którym uczestniczyły dzieci, staje się jasne, że sytuacja dotyczy wszystkich: ostatnio mogłem zaobserwować, jak nastolatka nagle zaczęła płakać podczas wesołej rozmowy . To prawdopodobnie najlepiej opisuje, jak dzieci doświadczają wydarzeń wokół nich. Może i dobrze się bawią, ale za tą radością kryje się ogromny ciężar emocjonalny.Zamknięcie szkół i brak interakcji społecznych z rówieśnikami stwarzają dodatkowe trudności. Zatem głębokie doświadczenia emocjonalne dzieci mogą być ukryte za pozorną odpornością.


O jakim normalnym życiu możemy rozmawiać, jeśli właśnie otrzymałeś ostrzeżenie o nalocie i musieliśmy przełożyć tę rozmowę na inny termin! Poruszyłeś kwestię edukacji. Codziennie w wiadomościach czytamy o zniszczeniach i zniszczeniach szkół, o edukacji hybrydowej. Czy udało się dzisiaj zapewnić jakąś formę edukacji wszystkim ukraińskim dzieciom?

Nasze doświadczenia związane z pandemią Covid-19 i w ogóle nauczaniem na odległość wyraźnie pokazują, że obecny poziom edukacji nie odpowiada standardom, do których powinniśmy dążyć. Około 5,3 miliona dzieci napotyka bariery uniemożliwiające im uzyskanie pełnego wykształcenia.


Ponieważ ponad 7 000 szkół jest nadal niedostępnych dla dzieci ze względu na brak bezpieczeństwa, niektóre z nich są uszkodzone lub zniszczone, a inne wykorzystywane w konfliktach, dzieci zmuszone są korzystać z edukacji online.


Ostatnie badania wykazały, że powoduje to masową utratę efektów uczenia się, w tym pogorszenie wyników z języka, czytania i matematyki.


W tym kontekście Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z rządem i partnerami czyni wysiłki, aby zapewnić ciągłość procesu edukacyjnego, nawet w formacie internetowym.


Zapewniamy wsparcie nie tylko merytoryczne i zapewnienie dzieciom dostępu do edukacji formalnej i nieformalnej, ale skupiamy się także na wspieraniu nauczycieli i samych nauczycieli. Należy wziąć pod uwagę, że wojna dotknęła nie tylko dzieci – nauczyciele, lekarze i sami pracownicy socjalni również znajdują się w bezbronnej sytuacji. Wiele z nich musiało stawić czoła wielokrotnym relokacjom, co czyni tę grupę szczególnie bezbronną i którą również należy się zająć.


 

"Wojna dotknęła nie tylko dzieci – w bezbronnej sytuacji znajdują się także sami nauczyciele, lekarze i pracownicy socjalni."

 

Od lutego 2022 roku wsparliśmy prawie półtora miliona dzieci najbardziej bezbronnych w dostępie do edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym do wczesnej edukacji. Pomagamy także rządowi w renowacji i ponownym otwarciu szkół, aby zapewnić dzieciom bezpieczne środowisko do nauki.


Naszym priorytetem jest przebudowa i przystosowanie szkół tak, aby były dostępne, włączające i bezpieczne dla dzieci, z nowoczesnym wyposażeniem i udogodnieniami. Dla dzieci, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach osobiście, UNICEF stwarza możliwości nauki na odległość.


 
Ukraina jest prawdopodobnie najbardziej skażonym minami obszarem na świecie i UNICEF wykonuje wiele pracy edukacyjnej w tym kierunku. Proszę opowiedzieć nam o tych projektach.

W tej chwili około 30 procent terytorium Ukrainy jest potencjalnie skażone minami i niewybuchami, co stwarza poważne zagrożenie dla ludności.


Chociaż mamy nadzieję na szybkie zakończenie działań wojennych, kwestia usuwania min pozostanie aktualna przez długi czas. Od 2014 roku realizujemy program bezpieczeństwa w kopalniach, wykorzystując podejście edukacyjno-rozrywkowe, co jest szczególnie ważne we wczesnej edukacji.


Znana postać w naszym kraju, pies służbowy Patron, z popularnej kreskówki opracowanej przez UNICEF, został oficjalnym ambasadorem i bohaterem ukraińskich dzieci.


Od czerwca tego roku udało nam się dotrzeć do 12 milionów osób poprzez kampanie reklamowe i materiały informacyjne dotyczące transportu publicznego, a także wykorzystania platform cyfrowych. Niedawno spotkałem się z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, planujemy dalszą współpracę z Ministerstwem Edukacji i Nauki.


We wrześniu tego roku uruchomiliśmy 15 zajęć z bezpieczeństwa mobilnego. Zajęcia te są wyposażone w specjalny sprzęt i odbywają się w różnych regionach. Rządowe służby ratunkowe i policja krajowa korzystają z interaktywnych narzędzi i formatów mających na celu uczenie dzieci ważnych aspektów bezpieczeństwa. Naszym celem jest włączenie tego elementu do ogólnokrajowego programu nauczania i włączenie go do szkolnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa.

 
Niedawno przyjechałeś na Ukrainę i chciałbym zapytać, co zrobiło na Tobie największe wrażenie?

Kontakty z ludźmi na szczeblu krajowym i lokalnym, w tym z urzędnikami państwowymi, a także kontakty z młodymi ludźmi, pozwalają mi dostrzec niesamowitą odporność narodu ukraińskiego. W zeszłym tygodniu byłem na przykład w Żytomierzu, gdzie omawialiśmy kwestie odbudowy regionu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Komunikacja obejmowała nie tylko burmistrzów i władze lokalne, ale także przedstawicieli młodzieży. Naród ukraiński ma niezachwianego ducha, ludzie traktują siebie i mnie osobiście z niesamowitą życzliwością i są zdeterminowani, aby chronić przyszłość swoich dzieci. To daje wielką nadzieję.

 

"Naród ukraiński ma niezachwianego ducha, ludzie traktują siebie i mnie osobiście z niesamowitą życzliwością i są zdeterminowani, aby chronić przyszłość swoich dzieci"


Pomimo aktywnych działań na wschodzie i południu kraju dzieci nadal marzą. Rozpoczęliśmy akcję Pocztą Ukraińską, w ramach której dzieci przesyłają sobie życzenia i pocztówki. Niedawno, kiedy poczta główna była zamknięta z powodu alarmu, przenieśliśmy się do wiaty stacji metra, gdzie rozmawiałem z dziewczyną rysującą z rówieśnikiem pocztówkę. To podkreśla, że nawet w trudnych okolicznościach dzieci zachowują siłę marzeń i wiarę w świetlaną przyszłość.


Jednak sama nadzieja nie wystarczy. Musimy wdrożyć nasze plany, nadal zapewniać niezbędne wsparcie, bronić pokoju i inwestować w przyszłość, w której ukraińskie dzieci będą mogły znów śmiać się, uczyć i marzyć bez strachu i ograniczeń.

 

Munir Mammadzade

20 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page