top of page

PRZYWRACANIE NADZIEI: KOBIETY PROWADZĄCE ODBUDOWĘ SZKÓŁ NA UKRAINIE.

W obliczu zniszczeń spowodowanych trwającą wojną na Ukrainie kobiecy zespół budowlany odgrywa kluczową rolę w odbudowie szkoły w Charkowie, jednej z ponad 80 szkół rewitalizowanych w ramach inicjatywy finansowanej przez Unię Europejską, wspierany przez UNOPS.

Rosyjska inwazja na Ukrainę na pełną skalę poważnie zakłóciła system edukacji w tym kraju, przez co około 900 000 dzieci musi polegać na nauce zdalnej w obliczu częstych przerw w dostawie prądu. Dzięki funduszom z Operacji Pomocy Humanitarnej Unii Europejskiej UNOPS pomaga w naprawie ponad 80 szkół w czterech regionach, mając na celu stworzenie bezpiecznego miejsca, do którego uczniowie będą mogli wrócić i skorzystać z bezpośredniej nauki.


Anna Pokhyla, malarka

„Nasze dzieci nie chodzą do szkoły z powodu wojny” – powiedziała Anna Pokhyla.


„Wyłącza się prąd, zajęcia odbywają się online, ale czasami w ogóle nie ma lekcji, bo nie ma prądu”.

 

W ramach projektu oddany zespół 16 kobiet specjalizujących się w malowaniu i tynkowaniu pracuje obecnie nad remontem szkoły w Charkowie, w północno-wschodniej Ukrainie. Zespół, w skład którego wchodzi wielu byłych uczniów lub rodziców dzieci uczęszczających do szkoły, z osobistym zaangażowaniem podchodzi do swojego zadania.


„Nasz zespół jest zgrany. Współpracujemy ze sobą od wielu lat – wyjaśnia Svitlana Huzenko.

„Remontujemy szkoły, przedszkola i domy. Teraz remontujemy tę szkołę. Zamontowaliśmy okna, obecnie prowadzimy prace remontowe wewnątrz – dodaje.


Inicjatywa nie polega wyłącznie na przeprowadzaniu napraw fizycznych. Pomaga także ożywić ducha wspólnoty i zapewnić odnowione poczucie nadziei i entuzjazmu uczniom, którzy chcą wrócić do klasy.


„Podczas gdy wcześniej dzieci mogły nie chcieć chodzić do szkoły, woląc wakacje i zabawę w domu, teraz marzą o jak najszybszym wznowieniu nauki osobiście i ponownym zasiadaniu do biurek” – wyjaśnia Inna Chernova.


Inicjatywa zapewnia także lokalnym kobietom zaangażowanym w proces odbudowy bardzo potrzebne możliwości zatrudnienia. Jest to szczególnie ważne w czasie, gdy z powodu wojny wielu mężczyzn ze społeczności przebywa gdzie indziej.


Anna wspomina zmianę swojej kariery: „Nie zawsze byłam malarką, pracowałam jako sprzedawczyni. Potem przyszłam tutaj i stopniowo wszystko się ułożyło i nauczyłam się”.


W miarę jak naprawiane i odbudowywane są szkoły, zmienia się także życie osób dotkniętych konfliktem – dbając o to, aby dzieci Ukrainy mogły patrzeć w lepszą przyszłość, w której edukacja znów będzie bezpieczna i dostępna.


Projekt nie tylko odbudowuje szkoły, ale także wzmacnia odporność społeczności na nadchodzące wyzwania.O projekcie

Projekt „Naprawy Szkół na Ukrainie”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Akcji Pomocy Humanitarnej i realizowany przez UNOPS, ma na celu odbudowę obiektów oświatowych zniszczonych w wyniku trwającego konfliktu na Ukrainie. Inicjatywa ta, która będzie kosztować 30 milionów dolarów, koncentruje się na obwodach czernihowskim, kijowskim, sumskim i charkowskim, a jej adresatami są szkoły wymagające lekkich i średnich prac remontowych.


Podstawowym celem tego projektu jest zapewnienie dostępu do wyremontowanych obiektów szkolnych, co zwiększy odsetek dzieci korzystających z edukacji stacjonarnej. Dzięki rewitalizacji ponad 80 szkół projekt pomoże przywrócić w placówkach bezpieczne i przyjazne środowisko, w którym dzieci będą mogły kontynuować naukę bez przerw.


Źródło un.org

14 wyświetleń0 komentarzy

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page