top of page

Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych 12 kwietnia.


Początek ery kosmicznej dla ludzkości


Zgromadzenie Ogólne w swojej rezolucji A/RES/65/271 z dnia 7 kwietnia 2011 r. ogłosiło dzień 12 kwietnia Międzynarodowym Dniem Załogowych Lotów Kosmicznych „aby co roku na poziomie międzynarodowym uczcić początek ery kosmicznej dla ludzkości, potwierdzając istotny wkład nauki i technologii kosmicznej w osiąganie celów zrównoważonego rozwoju oraz zwiększanie dobrobytu państw i narodów, a także zapewnienie realizacji ich aspiracji do utrzymania przestrzeni kosmicznej dla celów pokojowych.”


12 kwietnia 1961 r. był datą pierwszego lotu człowieka w przestrzeń kosmiczną, wykonanego przez obywatela ZSRR Jurija Gagarina. To historyczne wydarzenie otworzyło drogę do eksploracji kosmosu z korzyścią dla całej ludzkości.


Zgromadzenie Ogólne wyraziło swoje głębokie przekonanie o wspólnym interesie ludzkości w promowaniu i rozszerzaniu eksploracji i wykorzystania przestrzeni kosmicznej, jako domeni całej ludzkości, dla celów pokojowych oraz w ciągłych wysiłkach mających na celu rozszerzenie czerpanych z niej korzyści na wszystkie państwa.


Złota płyta Voyagera: przypomnienie, że wszyscy jesteśmy połączeni


Złota płyta Voyagera wystrzelona w kosmos w 1977 roku z przesłaniem ludzkości dla kosmosu, a dziesiątki lat później przypomina, że wszyscy jesteśmy połączeni. Organizacja Narodów Zjednoczonych wystawia replikę Złotej Płyty w swojej siedzibie i jest głęboko związana z procesem jej tworzenia. Komisja NASA zwróciła się do ONZ o dostarczenie materiałów do umieszczenia na playliście, a pierwsze słowa na samej płycie to słowa ówczesnego Sekretarza Generalnego ONZ, wyrażającego nadzieję na pokój i przyjaźń z każdym, kto ją odkryje i odtworzy. Bill Nye „The Science Guy”, dyrektor generalny Planetary Society, wyjaśnia widzom, jak rozszyfrować Złotą Płytę, jakie jest jej dzisiejsze znaczenie i jak szacunek dla wszechświata może zainspirować do działania na rzecz naszej planety. Jest to zgodne z bieżącymi pracami Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz promowania współpracy międzynarodowej w zakresie pokojowego wykorzystania i eksploracji przestrzeni kosmicznej. Dyrektor Biura ONZ ds. Przestrzeni Kosmicznej Simonetta Di Pippo wyjaśnia znaczenie Złotej Płyty we współczesnym świecie. „Podjęcie projektu Voyager przypomina nam, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i że powinniśmy traktować siebie nawzajem z ostrożnością”.4 października 1957 r. w przestrzeń kosmiczną wystrzelono pierwszego sztucznego satelitę Ziemi, Sputnika I, otwierając tym samym drogę do eksploracji kosmosu. 12 kwietnia 1961 roku Jurij Gagarin jako pierwszy człowiek okrążył Ziemię, otwierając nowy rozdział w ludzkich działaniach w przestrzeni kosmicznej.


Deklaracja przypomina ponadto „niesamowitą historię obecności człowieka w przestrzeni kosmicznej i niezwykłe osiągnięcia od czasu pierwszego lotu człowieka w przestrzeń kosmiczną, w szczególności Walentyna Tereshkova, która została pierwszą kobietą na orbicie Ziemi w dniu 16 czerwca 1963 r., Neil Armstrong, który jako pierwszy człowiek postawił stopę na powierzchnię Księżyca w dniu 20 lipca 1969 r. oraz dokowanie statków kosmicznych Apollo i Sojuz w dniu 17 lipca 1975 r., co stanowiło pierwszą międzynarodową misję załogową w przestrzeni kosmicznej, i przypominam, że przez ostatnią dekadę ludzkość utrzymywała stałą międzynarodową obecność człowieka w przestrzeni kosmicznej na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.”

 

ONZ i przestrzeń kosmiczna

Od samego początku ery kosmicznej Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała, że przestrzeń kosmiczna dodała nowy wymiar egzystencji ludzkości. Rodzina Narodów Zjednoczonych nieustannie stara się wykorzystywać wyjątkowe korzyści, jakie daje przestrzeń kosmiczna, dla dobra całej ludzkości.


Uznając wspólny interes ludzkości w przestrzeni kosmicznej i starając się odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób przestrzeń kosmiczna może pomóc mieszkańcom Ziemi, Zgromadzenie Ogólne przyjęło swoją pierwszą uchwałę dotyczącą przestrzeni kosmicznej , uchwałę 1348 (XIII) zatytułowaną „Kwestia pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej”.


10 października 1967 r. weszła w życie „ Magna Carta of Space ”, znana również jako Traktat o zasadach regulujących działalność państw w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, w tym Księżyca i innych ciał niebieskich .


Obecnie Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Przestrzeni Kosmicznej (UNOOSA) jest biurem Organizacji Narodów Zjednoczonych odpowiedzialnym za promowanie współpracy międzynarodowej w zakresie pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej. UNOOSA pełni funkcję sekretariatu jedynego komitetu Zgromadzenia Ogólnego zajmującego się wyłącznie współpracą międzynarodową w zakresie pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej: Komitetu Narodów Zjednoczonych ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (COPUOS).


UNOOSA jest również odpowiedzialna za realizację obowiązków Sekretarza Generalnego wynikających z międzynarodowego prawa kosmicznego i prowadzenie Rejestru Obiektów Wystrzeliwanych w Przestrzeń Kosmiczną Organizacji Narodów Zjednoczonych.

13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page