top of page

Jakie są główne wyzwania stojące dziś przed Izraelem?

 
Kilka źródeł kabalistycznych podkreśla potrzebę zjednoczenia się narodu izraelskiego jak rodzina.
 

Zwłaszcza w tragiczne dni prawda tego przesłania wychodzi na jaw i ważne jest, aby wyjaśnić, że rodzina nie jest rodziną spokrewnioną, ale rodziną wykraczającą poza więzy krwi. Chodzi o to, aby każdy poczuł, że osoba stojąca obok niego jest częścią tej samej rodziny.


Wszyscy musimy mieć poczucie, że jesteśmy częścią jednej, zjednoczonej całości.

Kiedy osiągniemy taką jedność, nie tylko pokonujemy naszych pozornych wrogów na zewnątrz, ale co ważniejsze, wznosimy się nad naszym wrogiem wewnętrznym: egoistycznymi pragnieniami w nas, które nieustannie prowadzą w kierunku oddzielenia się od innych i wykorzystywania wszystkich i wszystkiego na zewnątrz. nas dla osobistych korzyści.Pomysł zjednoczenia się ponad naszym ego, gdy wszyscy jesteśmy jednostkami o różnym pochodzeniu, osobowości i światopoglądzie – w tym wielu, którzy sprzeciwiają się innym i stawiają im opór – może wydawać się zadaniem niemożliwym. Musimy jednak podnosić świadomość, że możemy odnieść zwycięstwo, zapewniając wszystkim harmonijne i spokojne życie wyłącznie poprzez osiągnięcie takiej jedności. Jeśli odłożymy na bok nasze sprzeczności i różnice, uznając, że stanowimy jedną, wzajemnie powiązaną całość, wówczas będziemy w stanie przezwyciężyć nasze wewnętrzne zmagania i dzięki temu odkryjemy, że nie mamy już więcej wrogów poza nami.


Kluczowym etapem rozwoju ludu Izraela było przyjęcie na siebie paktu, aby stać „jako jeden człowiek o jednym sercu” u podnóża góry Synaj. Stanęliśmy przed wyborem życia i śmierci: „Albo zjednoczyć się teraz, albo ponieść straszne konsekwencje”. Dziś po raz kolejny stoimy przed wyzwaniem o ogromnej skali i konieczne jest, abyśmy zrozumieli, że przede wszystkim musimy się zjednoczyć.

 

Musimy zdać sobie sprawę, że stale gościmy skłonności egoistyczne sprawia, że chcemy, aby nasza własna opinia była nadrzędna wobec opinii innych osób. Chociaż to ego rzeczywiście stanowi problem, nie powinniśmy próbować go ujarzmiać ani eliminować, ponieważ leży to w naszej naturze. Wręcz przeciwnie, uznając jego decydującą siłę w przyciąganiu do siebie, musimy stworzyć wokół siebie wspierającą i zachęcającą atmosferę, w której podnosimy potrzebę zjednoczenia ponad nasze egoistyczne skłonności jako coś znacznie ważniejszego, tj. życia i śmierci. Jeśli nie zjednoczymy się ponad naszymi egoistycznymi skłonnościami i po prostu odpłyniemy z dzielącymi ich poglądami i opiniami, to z pewnością ponownie znajdziemy się w sytuacji, w której nagle obudzimy się w obliczu ataku wrogów z zewnątrz, podobnie jak tego doświadczyliśmy w tragiczne wydarzenia z 7 października 2023 r. Dlatego teraz, gdy znajdujemy się w środku poważnego stanu wojny, musimy uporać się z obecną sytuacją, a także podnieść świadomość tego, co może zapobiec pojawieniu się takich ekstremalnych stanów w przyszłości. Wszystko wskazuje na to, że potrzebujemy zjednoczenia się ponad podziałami.

 
Jakie kroki powinien podjąć każdy z nas, aby osiągnąć tę jedność?

Mówiąc najprościej, każdy z nas powinien przenieść swoją uwagę z siebie na innych. Na przykład dzisiaj istnieje kilka historii o bezinteresowności, które pojawiają się na pierwszej linii frontu, gdzie ludzie ryzykują własne życie dla dobra innych. Te czyny pokazują skłonność do wzniesienia się ponad siebie. Kiedy mamy silne poczucie potrzeby wspierania się nawzajem, możemy się zjednoczyć i odnieść sukces. Prawdziwy sukces przychodzi, gdy zjednoczymy się „jako jeden człowiek o jednym sercu” ponad naszymi dzielącymi egoistycznymi popędami.

 
Modlitwa w kolejnym dniu konfliktu

Niech Stwórca zjednoczy nas jako jeden naród i poprowadzi nas, jak współdziałać, myśleć i czuć o sobie nawzajem. W przeciwnym razie obecne konflikty mogą trwać latami.


Powinniśmy żądać od Stwórcy, aby pokazał nam właściwą drogę rozwoju i właściwą pozycję każdego narodu, wszystkich narodów świata oraz tego, jak powinny one odnosić się do siebie.

 
Doktor filozofii, profesor ontologii i teorii poznania, jest założycielem i dyrektorem Międzynarodowej Akademii Kabały, Bnei Baruch oraz Instytutu Badań Kabały imienia J. Aszlaga (ARI – Ashlag Research Institute)
Michael Laitman

37 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page