top of page

Izrael jest tak małym krajem, dlaczego poświęca się mu tyle uwagi w wiadomościach


Izrael w taki czy inny sposób niepokoi cały świat. Znajduje się wyraźnie w centrum uwagi, objawiając się w całej swojej mocy niczym otwarta rana na zbiorowym ciele świata. Jest to poważne zaburzenie, które przyciąga uwagę i wymaga dokładnego zbadania bardziej ukrytej dynamiki.

 

Biorąc pod uwagę niewielki rozmiar Izraela w porównaniu z światowymi supermocarstwami, powierzchowny obraz oparty na naszym bezpośrednim, wąskim, cielesnym i materialistycznym światopoglądzie nie jest w stanie uchwycić pełnego wpływu tego narodu. Pomimo niewielkiego zasięgu geograficznego jedność narodu odbija się echem na całym świecie, wprawiając w zakłopotanie każdego, kto próbuje ocenić jej rzeczywisty wpływ. Jest to zagadka wymagająca przeniesienia uwagi ze sfery fizycznej na głębsze powiązania łączące ludzi i narody. Jak zatem tak mały naród, prawie niepozorny na mapie świata, wzbudza tak powszechną uwagę i reakcję? Odpowiedź leży w zrozumieniu zawiłej zależności pomiędzy egzystencją cielesną a duchowością. My, naród Izraela, stoimy w tym właśnie momencie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, tak naprawdę posiadamy klucz do rozwiązania otaczających nas zawiłości.


Pomimo naszej względnej małości pod względem wielkości i ilości, dla nas, narodu OPPIzraela, konieczne staje się potwierdzenie naszego znaczenia na arenie światowej. Nasze istnienie rzeczywiście ma ogromne znaczenie w wielkim gobelinie spraw globalnych. Jak? Polega to na tym, że kiedy zjednoczymy się jako jeden naród ponad naszymi wewnętrznymi podziałami, wówczas będziemy mieć wpływ na świat z niespotykanie harmonijnym i zdrowym wpływem. Takie postępowanie wprowadza nas w kontakt z głębszymi pozytywnymi siłami zamieszkującymi naturę, a taki jednoczący wpływ w podświadomości ludzkości budzi w każdym zdolność do zjednoczenia się ponad szkodliwym, wyzyskującym i powodującym podziały egoizmem.


Z drugiej strony, jeśli pozwolimy, aby zwyciężyły nasze egoistyczne pragnienia i wewnętrzne podziały, wówczas nasza własna rana zaraża i rozpala resztę świata, prowadząc do rosnącej wrogości wobec nas.


Mam zatem nadzieję, że przywołamy naszą jedność „jako jednego człowieka o jednym sercu” ponad naszymi popędami powodującymi podziały i uświadomimy sobie nasz pełny potencjał zjednoczenia i szerzenia jedności na całym świecie.
 

Jak świat może być lepszy?


Siła połączenia, jedności, wzajemnej odpowiedzialności i troski jest kluczem do stworzenia lepszego i bardziej zrównoważonego świata.


Dzisiejsze nieszczęścia i zagrożenia mają ostatecznie na celu skłonienie nas do większego otwarcia się na siebie nawzajem, a przez to zbliżenia się do państwa bardziej zjednoczonego, harmonijnego i pokojowego.


Powinniśmy zatem wykorzystać dzisiejsze kryzysy, aby lepiej łączyć i szerzyć jedność i wzajemną odpowiedzialność jako rozwiązanie każdego naszego problemu.

 

Michael Laitman
Doktor filozofii, profesor ontologii i teorii poznania, jest założycielem i dyrektorem Międzynarodowej Akademii Kabały, Bnei Baruch oraz Instytutu Badań Kabały imienia J. Aszlaga (ARI – Ashlag Research Institute)

19 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page