top of page

Główną motywacją do przyłączenia się do wolontariatu.


Jest silne pragnienie pomocy innym oraz wspierania społeczności, które wynika z głębokiego poczucia empatii i chęci wprowadzenia pozytywnych zmian w świecie.
 

Główna Motywacja do Przyłączenia się do Wolontariatu.


Wolontariat, jako forma bezinteresownej pomocy i zaangażowania społecznego, cieszy się coraz większym zainteresowaniem osób z różnych środowisk i kultur. Ale jaka jest główna motywacja, która prowadzi ludzi do podjęcia działań wolontariackich?


Stowarzyszenie Centrum Wsparcia "Just Do It" postanowiło to zbadać, przeprowadzając ankietę wśród uchodźców wojennych różnych płci i wieku.


Zgodnie z wynikami ankiety:


- Chęć pomagania innym i wspierania społeczności jest najczęstszą motywacją do wolontariatu, co potwierdza 60% respondentów. To pragnienie niesienia pomocy jest jednym z najbardziej nobilitujących aspektów zaangażowania społecznego.


Chęć zdobywania nowych umiejętności i doświadczenia jest kolejnym istotnym czynnikiem, choć dla mniejszej liczby osób (13%). Wolontariat nie tylko pozwala pomagać innym, ale także rozwijać się i zdobywać nowe umiejętności.


Chęć dokonywania pozytywnych zmian w świecie jest motywacją dla 18% ankietowanych. To pragnienie wprowadzenia pozytywnych zmian, nawet jeśli niewielkich, jest napędzające dla wielu wolontariuszy.


Inspiracja z wcześniejszych doświadczeń wolontariuszy lub przykładów innych motywuje jedynie 5% respondentów. To potwierdza, że osobiste doświadczenia są ważne, ale nie zawsze decydujące w kwestii podjęcia działań wolontariackich.Co istotne, 32% respondentów zdecydowało, że nie będą angażować się w działalność wolontariacką. To ważny element, który pokazuje, że wolontariat nie jest dla każdego, ale także zachęca do refleksji nad przeszkodami czy brakiem zainteresowania pewnymi grupami społecznymi.


Podsumowując, wyniki ankiety SCW "Just Do It" wyraźnie pokazują, że motywacje do wolontariatu są różnorodne i złożone. Od chęci pomocy innym po dążenie do osobistego rozwoju, wolontariat odzwierciedla różnorodność wartości społecznych i indywidualnych aspiracji.
 

22 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page