top of page

Dlaczego zagrożenie Iranu dla Izraela jest zaproszeniem do ewolucji ludzkiej świadomości.

Ponieważ większość świata zastanawia się nad grożącym zagrożeniem ze strony Iranu dla Izraela, jest to okazja do rozważenia, w jaki sposób każdym aspektem naszego życia rządzą prawa natury, które ostatecznie prowadzą nas wszystkich do bardziej zjednoczonych państw, a w tych ramach kryje się siła oddziaływania przebieg wydarzeń. Zależy to od naszej zbiorowej woli, aby wznieść się ponad nasze indywidualne ego, które dzieli, i zjednoczyć się, korzystając z samej siły natury, która organizuje życie.

Powstaje zatem pytanie, czy powinniśmy skupiać się na konkretnych działaniach, czy po prostu dążyć do szerszego poczucia więzi.


Moja odpowiedź? Powinniśmy łączyć wszystkich ludzi, którzy są w stanie zmienić priorytety swoich wrodzonych pragnień, nastawionych wyłącznie na korzyść własną, na przeciwną intencję przynoszenia korzyści innym. Robiąc to, odczujemy zwiększone poczucie pilności, abyśmy zjednoczyli się ponad ego i osiągnęli ten wzniosły, harmonijny i spokojny stan.


Choć nie jest tajemnicą, że egzystencjalne zagrożenie wiszące nad Izraelem niepokoi wielu ludzi, zwłaszcza oczywiście tych, którzy mieszkają w Izraelu, może nie być tak oczywiste, że takie poczucie jest w rzeczywistości pozytywne. W jaki sposób powszechny strach i troska o istnienie narodu mogą być pozytywne?


Przede wszystkim dzieje się tak dlatego, że za różnymi światowymi przywódcami, rządami, siłami zbrojnymi i innymi decydentami, których postrzegamy za pomocą naszej cielesnej wizji, kryje się znacznie bardziej wszechstronny za kulisami działa o wiele bardziej wszechstronne i kompletne prawo natury, stopniowo ewoluujące nas wszystkich do wyższego, zjednoczonego stanu istnienia, zgodnie z jego własnym programem.


Dlatego też, jeśli to prawo natury określa obecnie, że należy wzbudzić powszechną troskę, aby poprowadzić ludzkość do znacznie lepszego, zjednoczonego i pokojowego państwa – aby zbliżyć nas wszystkich do siebie – wówczas mądrze byłoby odnieść się do tego zagrożenia w sposób produktywny. Jak produktywnie odnosimy się do egzystencjalnego zagrożenia? Dzieje się tak poprzez zastosowanie własnego pozytywnego ciśnienia, aby wytworzyć atmosferę wzajemnego wsparcia, zachęty i troski wobec tego, co objawia się w nas jako uczucie negatywnego ciśnienia.

 
Wykorzystując obecne zagrożenie egzystencjalne jako sposób na zrewidowanie i ożywienie naszych wzajemnych połączeń, właściwie wykorzystujemy tę presję. Innymi słowy, to, co większość ludzi ze strachem i niepokojem nazywa groźbą, ja nazywam zaproszeniami, przebudzeniami i możliwościami, abyśmy dostosowali się do praw natury, aby ewoluować ludzką świadomość, aby dopasować się do wzniosłej jedności, która mieszka w naturze ponad naszym prymitywnym światem. napędy podziałowe.

Co zatem możemy zrobić w tej chwili strachu i niepewności? Możemy starać się wyrwać z kajdan naszego ego, które dzieli nas, łącząc się w modlitwie i solidarności, mając pewność, że nasze zbiorowe pragnienie ma moc przenoszenia gór. Trwajmy więc w tej nadziei i dążmy do lepszego jutra. Razem możemy pokonać każdą przeszkodę i wytyczyć drogę do harmonijnego i spokojnego świata.


Michael Laitman
Doktor filozofii, profesor ontologii i teorii poznania, jest założycielem i dyrektorem Międzynarodowej Akademii Kabały, Bnei Baruch oraz Instytutu Badań Kabały imienia J. Aszlaga (ARI – Ashlag Research Institute)

40 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page