top of page
Sztuczna inteligencja do tłumaczenia symultanicznego z ukraińskiego na angielski na potrzeby szkolenia
Sztuczna inteligencja do tłumaczenia symultanicznego z ukraińskiego na angielski na potrzeby szkolenia

jeu. 04 mai

|

Amsterdam

Sztuczna inteligencja do tłumaczenia symultanicznego z ukraińskiego na angielski na potrzeby szkolenia

Kraj przydziału Holandia Przewidywana data rozpoczęcia Nieprawidłowa data Cel Zrównoważonego Rozwoju 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje Ile godzin tygodniowo 1 - 5 godzin tygodniowo Jednostka hosta Centrum sztucznej inteligencji i robotyki UNICRI Typ online Czas trwania 1 tydzie

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Heure et lieu

04 mai 2023, 00:00

Amsterdam, Amsterdam, Holandia

Invités

À propos de l'événement

Misja i cele

W 2017 roku UNICRI otworzył swoje Centrum Sztucznej Inteligencji i Robotyki w Hadze w Holandii. Centrum to zajmuje się zrozumieniem i rozwiązywaniem zarówno zagrożeń, jak i korzyści związanych ze sztuczną inteligencją i innymi technologiami pionierskimi z perspektywy przestępczości i bezpieczeństwa poprzez podnoszenie świadomości, edukację, wymianę informacji i harmonizację interesariuszy. Centrum dąży do lepszego zrozumienia dualizmu ryzyka i korzyści sztucznej inteligencji i robotyki poprzez swoje praktyczne projekty mające na celu budowanie zdolności organów ścigania i systemów wymiaru sprawiedliwości na całym świecie. Obejmują one lepszą koordynację, gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy, działania uświadamiające i informacyjne. Wykorzystanie wiedzy i informacji ekspertów w tej dziedzinie do edukowania i informowania zainteresowanych stron, w szczególności decydentów,

Kontekst

Inicjatywa AI for Safer Children została uruchomiona w 2020 r. przez Międzyregionalny Instytut Badań nad Przestępczością i Sprawiedliwością ONZ (UNICRI) za pośrednictwem Centrum Sztucznej Inteligencji i Robotyki we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA). Inicjatywa ta ma na celu wspieranie organów ścigania na całym świecie w zwalczaniu przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i wykorzystywaniem seksualnym dzieci w internecie poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych, w szczególności sztucznej inteligencji (AI). Jednym z głównych filarów inicjatywy jest AI for Safer Children Global Hub – unikalny, internetowe repozytorium dla organów ścigania – gdzie śledczy pracujący nad przestępstwami przeciwko dzieciom mogą uzyskać dostęp do informacji o ponad 70 najnowocześniejszych narzędziach sztucznej inteligencji, które mogą być wykorzystywane w trakcie ich pracy w celu zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci i niegodziwego traktowania w Internecie. Obok repozytorium znajduje się Centrum edukacyjne z 8-etapowym przepływem pracy dochodzeniowej wyjaśniającym, w jaki sposób te narzędzia – i które – mogą ułatwić dochodzenie na każdym etapie. Oprócz tego repozytorium, Global Hub służy jako platforma dla funkcjonariuszy organów ścigania do komunikowania się między sobą, dzielenia się doświadczeniami na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w ich pracy i uczenia się, jak korzystać z tych potężnych narzędzi w odpowiedzialny sposób. Od początku 2023 r. Inicjatywa AI for Safer Children oferuje również bezpłatne specjalistyczne szkolenia oparte na przepływie pracy dla członków Global Hub, aby dalej zwiększać możliwości organów ścigania na całym świecie w zakresie zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci i wykorzystywania seksualnego w Internecie. Te sesje szkoleniowe są dostosowane do konkretnych potrzeb i kontekstów uczestniczących organów ścigania, w tym przypadku Ukrainy, które skontaktowały się z nami.

Opis zadania

Poszukujemy jednego lub dwóch wolontariuszy online, którzy będą wspierać tłumaczenie symultaniczne z języka ukraińskiego na angielski, najlepiej z doświadczeniem w sektorach technologii i organów ścigania. Wirtualne szkolenie skupione na budowaniu zdolności ukraińskich organów ścigania w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) do zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci i niegodziwego traktowania w Internecie odbędzie się w ciągu jednego popołudnia, z udziałem różnych ekspertów zewnętrznych, a następnie pytaniami i odpowiedziami. Agenda zostanie udostępniona wolontariuszom online, którzy wcześniej pomogą w tłumaczeniu w języku angielskim. Maksymalnie do 3 godzin na MS Teams.

Wymagania

Wymagane doświadczenie

- Umiejętności językowe zbliżone do ojczystych zarówno w języku ukraińskim, jak i angielskim. - Wysoko cenione jest wcześniejsze doświadczenie w tłumaczeniu symultanicznym związanym z pionierskimi technologiami, organami ścigania lub spotkaniami ONZ.

Języki

Ukraiński, Poziom: Biegły, Wymagany Angielski, Poziom: Biegły, Wymagany

Inne informacje

Oświadczenie o inkluzywności

Wolontariusze Organizacji Narodów Zjednoczonych to program równych szans, w którym przyjmowane są zgłoszenia od wykwalifikowanych specjalistów. Dążymy do osiągnięcia różnorodności pod względem płci, cech chronionych opieką. W ramach przestrzegania wartości UNV wszyscy wolontariusze ONZ zobowiązują się do zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz do promowania poszanowania praw człowieka i godności jednostki, bez względu na rasę, płeć, tożsamość płciową, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, niepełnosprawność, ciążę, wiek, język, pochodzenie społeczne lub inny status.

Partager cet événement

bottom of page