top of page
Python do obsługi przetwarzania danych w celu ułatwienia dialogu SDG
Python do obsługi przetwarzania danych w celu ułatwienia dialogu SDG

jeu. 04 mai

|

Turcja

Python do obsługi przetwarzania danych w celu ułatwienia dialogu SDG

Kraj przydziału Turcja Cel Zrównoważonego Rozwoju 17. Partnerstwo dla celów Ile godzin tygodniowo będzie potrzebny wolontariusz? 6 - 10 Jednostka hosta UNDP Typ online Czas trwania 12 tygodni Liczba zadań 2

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Heure et lieu

04 mai 2023, 00:00

Turcja, Turcja

Invités

À propos de l'événement

Misja i cele

Jako wiodąca agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. rozwoju międzynarodowego, UNDP działa w 170 krajach i terytoriach w celu wyeliminowania ubóstwa i zmniejszenia nierówności. Pomagamy krajom w opracowywaniu polityk, umiejętności przywódczych, zdolności partnerskich, zdolności instytucjonalnych oraz w budowaniu odporności w celu osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Nasza praca koncentruje się na trzech głównych obszarach; zrównoważony rozwój, demokratyczne rządy i budowanie pokoju oraz odporność na klimat i klęski żywiołowe.

Kontekst

Aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, UE i UNDP połączyły siły i utworzyły regionalną platformę celów zrównoważonego rozwoju dla Azji Środkowej. Ogólnym celem projektu jest przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju poprzez platformę wymiany wiedzy wspierającą kraje Azji Środkowej w śledzeniu i dostosowywaniu kluczowych polityk społeczno-gospodarczych poprzez monitorowanie postępów i finansowania SDG, a także poprawę skuteczności regionalnych programów UE w tym celu . Projekt ma na celu między innymi promowanie stosowania innowacyjnych praktyk, które mogą wizualizować kluczowe postępy w zakresie SDG, pokazując możliwe trendy i punkty zapalne w krajach Ameryki Środkowej. Między innymi będzie to interaktywna zintegrowana wizualizacja SDG, która pozwoli przybliżać i oddalać różne obszary powiązanych ze sobą zagadnień, dostarczając jednocześnie odpowiednich informacji związanych z polityką dla każdego z krajów Azji Środkowej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Uzbekistan) lub dla wybranej ich części. Platforma wykorzystuje de facto standardowe narzędzie OpenSDG (https://open-sdg.org/). Platforma ma na celu wspieranie dialogu na temat danych SDG w celu promowania tworzenia polityki opartej na dowodach, co wymaga skompilowania zintegrowanych zestawów danych dla platformy. Wolontariusze online będą mieli okazję odnieść korzyści z praktycznego wykorzystania umiejętności liczenia, wspierania dialogu danych w Azji Środkowej i zrozumienia, w jaki sposób spostrzeżenia oparte na danych mogą przyczynić się do rozwoju. Platforma ma na celu wspieranie dialogu na temat danych SDG w celu promowania tworzenia polityki opartej na dowodach, co wymaga skompilowania zintegrowanych zestawów danych dla platformy. Wolontariusze online będą mieli okazję odnieść korzyści z praktycznego wykorzystania umiejętności liczenia, wspierania dialogu danych w Azji Środkowej i zrozumienia, w jaki sposób spostrzeżenia oparte na danych mogą przyczynić się do rozwoju. Platforma ma na celu wspieranie dialogu na temat danych SDG w celu promowania tworzenia polityki opartej na dowodach, co wymaga skompilowania zintegrowanych zestawów danych dla platformy. Wolontariusze online będą mieli okazję odnieść korzyści z praktycznego wykorzystania umiejętności liczenia, wspierania dialogu danych w Azji Środkowej i zrozumienia, w jaki sposób spostrzeżenia oparte na danych mogą przyczynić się do rozwoju.

Opis zadania

Wolontariusze online będą pomagać Central Asia SDG Platform w ułatwianiu dialogu SDG. Potrzebujemy pomocy w przygotowaniu skryptów do wykonywania następujących zadań: • pozyskiwanie danych i metadanych z międzynarodowych źródeł przy użyciu standardowych interfejsów API, około 300 wskaźników dla 5 krajów, dostępnych za pośrednictwem tych samych interfejsów API; • przetwarzanie krajowych plików danych i metadanych, dla 3-4 krajów, danych dla 17 celów, około 100-120 wskaźników na kraj; • łączyć się z dodatkowymi plikami informacyjnymi, np. finansami lub politykami, dla 1-2 krajów, plikami Excel o niejasnej strukturze; • kompilacja zintegrowanych zestawów danych do wykorzystania na platformie (dane i metadane) dla 17 celów, około 300 wskaźników, dla wszystkich pięciu krajów; oraz • przygotowanie plików Excel do konsultacji, dla 17 celów, ok. 300 wskaźników,

Wymagania

Wymagane doświadczenie

Licencjat (lub wyższy) w dziedzinie informatyki lub pokrewnej dziedziny z dużym zainteresowaniem nauką o danych i analizą. Wymagana jest praktyczna znajomość programowania w języku Python. Potrzebujemy umiejętności pozyskiwania danych przez API, kompilowania zestawów danych z pojedynczych plików (głównie JSON, CSV i Excel) oraz przygotowywania zintegrowanych zestawów danych (CSV, markdown w YAML i MD, Excel)

Języki

Angielski, Poziom: Biegły, Wymagany Rosyjski, Poziom: Biegły, Pożądany

Inne informacje

Oświadczenie o inkluzywności

Wolontariusze Organizacji Narodów Zjednoczonych to program równych szans, w którym przyjmowane są zgłoszenia od wykwalifikowanych specjalistów. Dążymy do osiągnięcia różnorodności pod względem płci, cech chronionych opieką. W ramach przestrzegania wartości UNV wszyscy wolontariusze ONZ zobowiązują się do zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz do promowania poszanowania praw człowieka i godności jednostki, bez względu na rasę, płeć, tożsamość płciową, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, niepełnosprawność, ciążę, wiek, język, pochodzenie społeczne lub inny status.

Partager cet événement

bottom of page