top of page
Oficer ds. komunikacji
Oficer ds. komunikacji

lun. 15 mai

|

Kamerun

Oficer ds. komunikacji

Kraj przydziału Kamerun Przewidywana data rozpoczęcia 15.05.2023 Cel Zrównoważonego Rozwoju 4. Jakość edukacji Kategoria wolontariusz Krajowy Wolontariat Specjalista ONZ DoA zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych NIE Jednostka hosta UNICEF

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Heure et lieu

15 mai 2023, 00:00

Kamerun, Kamerun

À propos de l'événement

UNICEF to międzynarodowa agencja humanitarna dla dzieci utworzona na mocy Karty Narodów Zjednoczonych w 1946 roku. Organizacja jest obecna w ponad 192 krajach i działa w dziedzinie zdrowia, edukacji, wody i warunków sanitarnych, ochrony dzieci, HIV i AIDS, żywienia , polityka i ochrona socjalna. UNICEF działa zarówno w kontekście humanitarnym, jak i rozwojowym, odpowiadając na potrzeby dzieci i kobiet, zwłaszcza dziewcząt i osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. UNICEF jest obecny w Kamerunie od 1975 roku. Organizacja działa w obszarach edukacji, wody i urządzeń sanitarnych, ochrony dzieci, HIV i AIDS. Natomiast jej górna starania skupia się na rzecznictwie i lobbingu na rzecz korzystnych warunków budżetowych dla dzieci i kobiet oraz formułowaniu polityki promującej ich wzrost i rozwój. Na poziomie operacyjnym UNICEF Cameroon koncentruje się na budowaniu potencjału interesariuszy w świadczeniu usług i tworzeniu partnerstw na rzecz poprawy sytuacji dzieci i kobiet. Program ochrony dzieci na całym świecie ma na celu zapewnienie lepszej ochrony dzieci, zwłaszcza dorastających dziewcząt na obszarach wrażliwych, przed przemocą, wyzyskiem i szkodliwymi praktykami, w tym w kontekście sytuacji kryzysowych o charakterze humanitarnym. Program przyczynia się tym samym do wzmocnienia rządowych i społecznych systemów ochrony dzieci, w celu skuteczniejszego identyfikowania i zwalczania naruszeń praw dziecka. Na szczególną uwagę zasługuje rejestracja. zapobieganie i reagowanie na przemoc fizyczną i seksualną oraz eliminację małżeństw dzieci na podstawie dowodów.

Pokazano pozostałe wyzwania, dobre praktyki, docenienie partnerów i darczyńców.

• Przestrzegane są wymagania dotyczące widoczności różnych rodzajów finansowania, a powiązane artykuły eksponujące są projektowane i dostępne.

• Zaktualizowano klucze i narracje dotyczące interakcji z darczyńcami w celu wsparcia mobilizacji zasobów prowadzonej przez Przedstawicielstwo.

• Organizowane są wydarzenia i różne wizyty darczyńców, celebrytów i potencjalnych partnerów (w tym ambasadorów), a niezbędne produkty komunikacyjne i medialne są dostępne na czas: - Organizowane są wydarzenia (rozpoczęcie działań, dostawa sprzętu, ..); - Wydawane są zestawy rzecznicze; - Organizowane są misje ewaluacyjne na początku, w połowie i na końcu kursu, jeśli jest to możliwe dla wszystkich projektów z darczyńcami; - Zorganizowano lunche i kolacje dla prasy.

• Zapewniony jest efektywny wkład w pracę zespołu komunikacji zewnętrznej oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia współpracownikom pracującym w podbiurach.

• Rozwój zdolności poprzez coaching, monitorowanie i ciągłe szkolenie, pracę (w tym nadzór) z personelem krajowym lub odpowiednikami (rządowymi lub pozarządowymi, w tym partnerami wykonawczymi) (IP) - Opracowane są zestawy rzecznicze - Misje oceniające na początku, w połowie i koniec kursu, jeśli jest to możliwe dla wszystkich projektów z darczyńcami - Organizowane są obiady i kolacje dla prasy

• Zapewniona efektywność wkładu w pracę zespołu komunikacji zewnętrznej oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia kolegom pracującym w podbiurach

• Pojemność rozwój poprzez coaching, monitorowanie i ciągłe szkolenie, poprzez pracę (w tym nadzór) z personelem krajowym lub odpowiednikami (rządowymi lub pozarządowymi, w tym partnerami wdrażającymi (PI). koniec oczywiście jeśli to możliwe dla wszystkich projektów z darczyńcami są organizowane; - Zorganizowano lunche i kolacje dla prasy.

• Zapewniony jest efektywny wkład w pracę zespołu komunikacji zewnętrznej oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia współpracownikom pracującym w podbiurach.

• Rozwój zdolności poprzez coaching, monitorowanie i ustawiczne szkolenie, pracę (w tym nadzór) z personelem krajowym lub odpowiednikami (rządowymi lub pozarządowymi, w tym partnerami wykonawczymi) (IP) – Zorganizowanie obiadów i kolacji prasowych

• Skuteczny wkład w pracę zapewniony jest zewnętrzny zespół ds. komunikacji oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia kolegom pracującym w podbiurach

• Budowanie potencjału poprzez coaching, monitorowanie i ciągłe szkolenia, pracę (w tym superwizję) z personelem krajowym lub odpowiednikami (rządowymi lub pozarządowymi, w tym wdrażaniem Partnerzy (IP) - Organizowane obiady i kolacje dla prasy

• Zapewniony jest efektywny wkład w pracę zespołu ds. komunikacji zewnętrznej oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia kolegom pracującym w podbiurach

• Budowanie potencjału poprzez coaching, monitorowanie i ciągłe szkolenia, (w tym nadzór) z personelem krajowym lub odpowiednikami (rządowymi lub pozarządowymi, w tym z partnerami wykonawczymi (PI).

Wiek

27 - 80

Narodowość

Kandydat musi być obywatelem lub legalnym rezydentem kraju przydziału.

Wymagane doświadczenie

3 lata w komunikacji, prasie pisanej i audiowizualnej lub interaktywnych mediach cyfrowych.

Dodatkowym atutem jest znajomość procedur Organizacji Narodów Zjednoczonych Umiejętność zarządzania stronami mediów społecznościowych Umiejętność tworzenia wysokiej jakości zdjęć i klipów wideo Znajomość aktualnych teorii i praktyk w komunikacji, badaniach, planowaniu i strategii oraz roli mediów Ogólna umiejętność jasnego i zwięźle wyrażać idee i koncepcje w formie pisemnej i ustnej; specyficzne umiejętności pisania komunikatów prasowych i artykułów/historii dla mediów tradycyjnych i elektronicznych.

Udowodniona umiejętność konceptualizacji, planowania i realizacji pomysłów, a także przekazywania wiedzy i umiejętności nauczania. Udowodniona umiejętność efektywnego zarządzania relacjami z przedstawicielami mediów, przedstawicielami Rządu, Ambasad i innymi partnerami UNICEF.

Znajomość systemów komputerowych, przeglądania Internetu i różnych aplikacji biurowych, zwłaszcza interaktywnych.

Języki

Francuski, Poziom: Biegły, Wymagany Angielski, Poziom: Biegły, Wymagany

Wymagany poziom wykształcenia

Licencjat lub równoważny w dziedzinie komunikacji, dziennikarstwa, nauk społecznych ou domaines connexes

Kompetencje i wartości

Sumienie •

Szacunek •

Integralność •

Zaufanie •

Odpowiedzialność Komunikacja •

Conduire pour le résultat •

Travailler avec les gens •

Zastosowanie techniki specjalistycznej • Odpowiednie instrukcje i procedury • Planowanie i organizacja •

Partager cet événement

bottom of page