top of page
Wsparcie projektowe i komunikacyjne pieczęci równości płci dla instytucji publicznych
Wsparcie projektowe i komunikacyjne pieczęci równości płci dla instytucji publicznych

czw., 04 maj

|

Nowy Jork

Wsparcie projektowe i komunikacyjne pieczęci równości płci dla instytucji publicznych

Kraj przydziału Stany Zjednoczone Ameryki Przewidywana data rozpoczęcia Nieprawidłowa data Cel Zrównoważonego Rozwoju 5. Równość płci Ile godzin tygodniowo 6 - 10 Jednostka hosta Biuro UNDP ds. Wsparcia Polityki i Programu Typ online Czas trwania 8 tygodni Liczba zadań 1

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Czas i lokalizacja

04 maj 2023, 00:00

Nowy Jork, Nowy Jork, Stany Zjednoczone

Goście

O wydarzeniu

Detale

Misja i cele

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Biuro ds. Polityki i Wsparcia Programów (BPPS) jest odpowiedzialne za opracowanie wszystkich odpowiednich polityk i wytycznych wspierających wyniki planu strategicznego UNDP. Pracownicy BPPS udzielają porad technicznych Biurom Krajowym; opowiada się za przesłaniem korporacyjnym UNDP, reprezentuje UNDP na forach wielostronnych, w tym w dialogach publiczno-prywatnych, dialogach rządowych i społeczeństwa obywatelskiego, inicjatywach współpracy Południe-Południe i trójstronnej, a także angażuje się w koordynację międzyagencyjną ONZ w określonych obszarach tematycznych. BPPS ściśle współpracuje z Jednostką Reagowania Kryzysowego UNDP (CRU) w celu wspierania reagowania kryzysowego i kryzysowego. BPPS zapewnia, że ​​kwestie ryzyka są w pełni zintegrowane z programami rozwojowymi UNDP. BPPS pomaga UNDP i partnerom osiągnąć wyższą jakość wyników w zakresie rozwoju poprzez zintegrowane podejście, które łączy zarządzanie oparte na wynikach i monitorowanie wydajności z bardziej efektywnymi i nowymi sposobami pracy. BPPS wspiera UNDP i partnerów, aby byli bardziej innowacyjni, opierali się na wiedzy i danych, w tym w wysiłkach wspierających programy.

Kontekst

Pieczęć Równości Płci dla instytucji publicznych to globalna inicjatywa, która wyraża uznanie dla instytucji publicznych i rządów dążących do większej inkluzywności i pracujących na rzecz tworzenia społeczeństw, w których kobiety i mężczyźni mają równe szanse. Obejmuje to uwzględnianie problematyki płci we wszystkich aspektach ich pracy oraz zapewnianie polityk i usług publicznych dla wszystkich. Gdy instytucje publiczne wyruszają w drogę ku doskonałości w zakresie równouprawnienia płci, Pieczęć Równości Płci mierzy ich postępy w oparciu o międzynarodowe standardy. Wspiera ich również na każdym etapie, oferując innowacyjne narzędzia i dostosowane wskazówki. Współpracujemy z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi instytucjami publicznymi, a nasze usługi są dostępne w kilku językach. Po zakończeniu programu uczestnicząca instytucja zostanie uznana na arenie międzynarodowej za pomocą Złotego, Srebrna lub brązowa pieczęć przedstawiająca postęp w kierunku równości płci. Będzie również postrzegana jako dynamiczna i przedsiębiorcza organizacja, która ceni równość. Więcej informacji: https://www.gendersealpublicinstitutions.org/

Opis zadania

Wspieraj komunikację w ramach inicjatywy Pieczęć Równości Płci dla Instytucji Publicznych: promuj i wzmacniaj markę UNDP dotyczącą równości płci dla instytucji publicznych za pomocą projektanta graficznego do komunikacji i produktów wiedzy Wspieraj zespół pieczęci publicznej w celu: • Projektowania komunikacji i produktów wiedzy w atrakcyjny i wizualnie atrakcyjny sposób. • Opracować przykładowe układy do przeglądu i wyboru przez zespół UNDP Public Seal, w wersji elektronicznej i drukowanej, w tym projekty okładek, układ, typografię i formatowanie oraz kolorowanie marki. • Projektowanie i tworzenie prac graficznych, map, tabel, wykresów, wizualizacji danych i innych elementów graficznych według potrzeb. • Ściśle współpracuj z Zespołem UNDP ds. Równości Płci, aby dostosować się do jego korporacyjnych wytycznych dotyczących marki/komunikacji.

Wymagania

Wymagane doświadczenie

Wymagania: Wymagany jest stopień naukowy lub równoważny w zakresie projektowania graficznego, komunikacji, języka angielskiego, międzynarodowych studiów rozwojowych lub pokrewnej dziedziny. Znajomość obsługi komputera (MS Windows, aplikacje MS Office, Infografiki). Umiejętności informatyczne w zakresie oprogramowania do projektowania i edycji zdjęć (znajomość programów Photoshop, Illustrator, InDesign lub równorzędnych); Doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu prac graficznych, map, tabel, wykresów, wizualizacji danych i innych elementów graficznych w razie potrzeby oraz znane pakiety wizualizacji danych np. Tableau oraz znajomość programu Excel, w tym prezentacji danych w postaci wykresów i wizualizacji. Doświadczenie w obróbce zdjęć i wideo Znajomość obsługi komputera (MS Windows, aplikacje MS Office, Infografiki). Doświadczenie w komunikacji i równości płci. Umiejętności analityczne, redakcyjne i pisania w języku angielskim. Oprócz angielskiego, arabskiego,

Języki

Angielski, Poziom: Biegły, Wymagany

Inne informacje

Oświadczenie o inkluzywności

Wolontariusze Organizacji Narodów Zjednoczonych to program równych szans, w którym przyjmowane są zgłoszenia od wykwalifikowanych specjalistów. Dążymy do osiągnięcia różnorodności pod względem płci, cech chronionych opieką. W ramach przestrzegania wartości UNV wszyscy wolontariusze ONZ zobowiązują się do zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz do promowania poszanowania praw człowieka i godności jednostki, bez względu na rasę, płeć, tożsamość płciową, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, niepełnosprawność, ciążę, wiek, język, pochodzenie społeczne lub inny status.

To wydarzenie ma grupę. Możesz dołączyć do grupy, gdy zarejestrujesz się na wydarzenie.

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page