top of page
Wspieranie przeglądu danych wtórnych do zarządzania programami (1)
Wspieranie przeglądu danych wtórnych do zarządzania programami (1)

Sun, May 07

|

Kijów

Wspieranie przeglądu danych wtórnych do zarządzania programami (1)

Kraj przydziału Ukraina Przewidywana data rozpoczęcia Nieprawidłowa data Cel Zrównoważonego Rozwoju 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje Ile godzin tygodniowo będzie potrzebny wolontariusz? 11 - 15 Jednostka hosta UNDP Ukraina Typ online Czas trwania 12 tygodni Liczba zadań 3

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Time & Location

May 07, 2023, 12:00 AM

Kijów, Kijów, Ukraina, 02000

Guests

About the event

Misja i cele

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) to globalna sieć ONZ na rzecz rozwoju, opowiadająca się za zmianami i łącząca kraje z wiedzą, doświadczeniem i zasobami, aby pomóc ludziom budować lepsze życie. Jesteśmy na miejscu w 166 krajach, współpracując z nimi nad ich własnymi rozwiązaniami globalnych i krajowych wyzwań rozwojowych. Rozwijając lokalny potencjał, korzystają z ludzi z UNDP i naszej szerokiej gamy partnerów. Na Ukrainie strukturę działań pomocowych UNDP określają cztery obszary rozwojowe. Obejmują one demokratyczne rządy; dobrobyt, ograniczenie ubóstwa i milenijne cele rozwoju; rozwój lokalny i bezpieczeństwo ludności; oraz energia i środowisko. W każdym z tych obszarów tematycznych UNDP stara się zapewnić równowagę między polityką a działalnością rzeczniczą, działaniami na rzecz budowania potencjału i projektami pilotażowymi. UNDP rozpoczął działalność na Ukrainie w 1993 roku.

Kontekst

UNDP tworzy dedykowaną Jednostkę Wsparcia Decyzji (DSU) w celu koordynowania ocen, głównie szkód i strat, wewnętrznie i we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Jednostka będzie konsolidować, syntetyzować i dzielić się wiedzą uzyskaną z ocen oraz ustanowić wewnętrzny punkt kompleksowej obsługi ocen i powiązanych informacji, np. profili obwodów. Wolontariusze online będą wspierać proces wtórnego przeglądu danych: przeglądać produkty analityczne i oznaczać je zgodnie z dostarczonymi ramami analitycznymi. Wtórny przegląd danych (SDR) jest zatem techniką badawczą stosowaną w celu uzyskania informacji w celu stworzenia przejrzystego przeglądu analitycznego. Analityk przeprowadzający SDR bierze pod uwagę wiele fragmentów danych wtórnych, aby stworzyć możliwie spójny obraz na określony temat.

Opis zadania

Wolontariusz będzie musiał pracować codziennie (3-4 godziny dziennie) nad weryfikacją danych wtórnych. w celu wsparcia działań UNDP Ukraina w zakresie zarządzania programami będzie to wymagało w szczególności: - wyszukiwania i katalogowania danych, publikacji i produktów analitycznych dotyczących Ukrainy; - weryfikacja zidentyfikowanych źródeł i oznaczanie dokumentów, stron internetowych, raportów zgodnie z dostarczonymi Ramami Analitycznymi - Tłumaczenie fragmentów informacji (głównych komunikatów) z języka ukraińskiego na angielski i odwrotnie - Edycja i formatowanie wyników Przeglądu Danych Wtórnych - Pomoc w przygotowaniu raportów, Wolontariusze otrzymają szczegółową odprawę, szkolenie i wsparcie w zakresie zadania.

Wymagane doświadczenie

- Co najmniej tytuł licencjata, najlepiej w dziedzinach związanych z ekonomią, stosunkami międzynarodowymi, nauką, dziennikarstwem i środowiskiem. - Co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku analitycznym, wykonywaniu recenzji, sporządzaniu raportów, briefów itp. przy użyciu MS Publisher/innych programów ilustrujących - Znajomość kontekstu rozwoju międzynarodowego - Głębokie zrozumienie kontekstu ukraińskiego, świadomość kluczowych władz politycznych i państwowych oraz głównych procesów związanych z przezwyciężaniem kryzysu wywołanego rosyjską agresją militarną na Ukrainę - Biegle włada językiem angielskim i ukraińskim

Języki

Ukraiński, Poziom: Język ojczysty, Wymagany Angielski, Poziom: Biegły, Wymagany

Inne informacje

Oświadczenie o inkluzywności

Wolontariusze Organizacji Narodów Zjednoczonych to program równych szans, w którym przyjmowane są zgłoszenia od wykwalifikowanych specjalistów. Dążymy do osiągnięcia różnorodności pod względem płci, cech chronionych opieką. W ramach przestrzegania wartości UNV wszyscy wolontariusze ONZ zobowiązują się do zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz do promowania poszanowania praw człowieka i godności jednostki, bez względu na rasę, płeć, tożsamość płciową, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, niepełnosprawność, ciążę, wiek, język, pochodzenie społeczne lub inny status.

Share this event

bottom of page