top of page
Wsparcie projektowe i komunikacyjne pieczęci równości płci dla instytucji publicznych
Wsparcie projektowe i komunikacyjne pieczęci równości płci dla instytucji publicznych

Thu, May 04

|

Nowy Jork

Wsparcie projektowe i komunikacyjne pieczęci równości płci dla instytucji publicznych

Kraj przydziału Stany Zjednoczone Ameryki Przewidywana data rozpoczęcia Nieprawidłowa data Cel Zrównoważonego Rozwoju 5. Równość płci Ile godzin tygodniowo 6 - 10 Jednostka hosta Biuro UNDP ds. Wsparcia Polityki i Programu Typ online Czas trwania 8 tygodni Liczba zadań 1

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Time & Location

May 04, 2023, 12:00 AM

Nowy Jork, Nowy Jork, Stany Zjednoczone

Guests

About the event

Detale

Misja i cele

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Biuro ds. Polityki i Wsparcia Programów (BPPS) jest odpowiedzialne za opracowanie wszystkich odpowiednich polityk i wytycznych wspierających wyniki planu strategicznego UNDP. Pracownicy BPPS udzielają porad technicznych Biurom Krajowym; opowiada się za przesłaniem korporacyjnym UNDP, reprezentuje UNDP na forach wielostronnych, w tym w dialogach publiczno-prywatnych, dialogach rządowych i społeczeństwa obywatelskiego, inicjatywach współpracy Południe-Południe i trójstronnej, a także angażuje się w koordynację międzyagencyjną ONZ w określonych obszarach tematycznych. BPPS ściśle współpracuje z Jednostką Reagowania Kryzysowego UNDP (CRU) w celu wspierania reagowania kryzysowego i kryzysowego. BPPS zapewnia, że ​​kwestie ryzyka są w pełni zintegrowane z programami rozwojowymi UNDP. BPPS pomaga UNDP i partnerom osiągnąć wyższą jakość wyników w zakresie rozwoju poprzez zintegrowane podejście, które łączy zarządzanie oparte na wynikach i monitorowanie wydajności z bardziej efektywnymi i nowymi sposobami pracy. BPPS wspiera UNDP i partnerów, aby byli bardziej innowacyjni, opierali się na wiedzy i danych, w tym w wysiłkach wspierających programy.

Kontekst

Pieczęć Równości Płci dla instytucji publicznych to globalna inicjatywa, która wyraża uznanie dla instytucji publicznych i rządów dążących do większej inkluzywności i pracujących na rzecz tworzenia społeczeństw, w których kobiety i mężczyźni mają równe szanse. Obejmuje to uwzględnianie problematyki płci we wszystkich aspektach ich pracy oraz zapewnianie polityk i usług publicznych dla wszystkich. Gdy instytucje publiczne wyruszają w drogę ku doskonałości w zakresie równouprawnienia płci, Pieczęć Równości Płci mierzy ich postępy w oparciu o międzynarodowe standardy. Wspiera ich również na każdym etapie, oferując innowacyjne narzędzia i dostosowane wskazówki. Współpracujemy z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi instytucjami publicznymi, a nasze usługi są dostępne w kilku językach. Po zakończeniu programu uczestnicząca instytucja zostanie uznana na arenie międzynarodowej za pomocą Złotego, Srebrna lub brązowa pieczęć przedstawiająca postęp w kierunku równości płci. Będzie również postrzegana jako dynamiczna i przedsiębiorcza organizacja, która ceni równość. Więcej informacji: https://www.gendersealpublicinstitutions.org/

Opis zadania

Wspieraj komunikację w ramach inicjatywy Pieczęć Równości Płci dla Instytucji Publicznych: promuj i wzmacniaj markę UNDP dotyczącą równości płci dla instytucji publicznych za pomocą projektanta graficznego do komunikacji i produktów wiedzy Wspieraj zespół pieczęci publicznej w celu: • Projektowania komunikacji i produktów wiedzy w atrakcyjny i wizualnie atrakcyjny sposób. • Opracować przykładowe układy do przeglądu i wyboru przez zespół UNDP Public Seal, w wersji elektronicznej i drukowanej, w tym projekty okładek, układ, typografię i formatowanie oraz kolorowanie marki. • Projektowanie i tworzenie prac graficznych, map, tabel, wykresów, wizualizacji danych i innych elementów graficznych według potrzeb. • Ściśle współpracuj z Zespołem UNDP ds. Równości Płci, aby dostosować się do jego korporacyjnych wytycznych dotyczących marki/komunikacji.

Wymagania

Wymagane doświadczenie

Wymagania: Wymagany jest stopień naukowy lub równoważny w zakresie projektowania graficznego, komunikacji, języka angielskiego, międzynarodowych studiów rozwojowych lub pokrewnej dziedziny. Znajomość obsługi komputera (MS Windows, aplikacje MS Office, Infografiki). Umiejętności informatyczne w zakresie oprogramowania do projektowania i edycji zdjęć (znajomość programów Photoshop, Illustrator, InDesign lub równorzędnych); Doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu prac graficznych, map, tabel, wykresów, wizualizacji danych i innych elementów graficznych w razie potrzeby oraz znane pakiety wizualizacji danych np. Tableau oraz znajomość programu Excel, w tym prezentacji danych w postaci wykresów i wizualizacji. Doświadczenie w obróbce zdjęć i wideo Znajomość obsługi komputera (MS Windows, aplikacje MS Office, Infografiki). Doświadczenie w komunikacji i równości płci. Umiejętności analityczne, redakcyjne i pisania w języku angielskim. Oprócz angielskiego, arabskiego,

Języki

Angielski, Poziom: Biegły, Wymagany

Inne informacje

Oświadczenie o inkluzywności

Wolontariusze Organizacji Narodów Zjednoczonych to program równych szans, w którym przyjmowane są zgłoszenia od wykwalifikowanych specjalistów. Dążymy do osiągnięcia różnorodności pod względem płci, cech chronionych opieką. W ramach przestrzegania wartości UNV wszyscy wolontariusze ONZ zobowiązują się do zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz do promowania poszanowania praw człowieka i godności jednostki, bez względu na rasę, płeć, tożsamość płciową, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, niepełnosprawność, ciążę, wiek, język, pochodzenie społeczne lub inny status.

This event has a group. You’re welcome to join the group once you register for the event.

Share this event

bottom of page